Phương thức thanh toán căn hộ Homyland 2

Phương thức thanh toán dự án căn hộ Homyland 2 áp dụng từ ngày 01/04/2014

Phương thức thanh toán 1:  Thanh toán theo tiến độ

STT ĐỢT THANH TOÁN TỶ LỆ THANH TOÁN THỜI GIAN THANH TOÁN
1 ĐẶT CỌC 50.000.000đ Ngay khi đồng ý mua
2 ĐỢT 1 20%  Sau 5 – 7 ngày kể từ ngày đặt cọc, ký Hợp đồng mua bán với Chủ đầu tư – Công ty Bảo Sơn
3 ĐỢT 2 20% Sau 2 tháng kể từ ngày ký hợp đồng
4 ĐỢT 3 25% Sau 4 tháng kể từ đợt 2
5 ĐỢT 4 30% Khi nhận bàn giao căn hộ
6 ĐỢT 5 5% Sau khi có Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở
TỔNG CỘNG 100%

 

Phương thức thanh toán 2: Thanh toán 65% chiết khấu 3% 

STT ĐỢT THANH TOÁN TỶ LỆ THANH TOÁN THỜI GIAN THANH TOÁN
1 ĐẶT CỌC 50.000.000đ Ngay khi đồng ý mua
2 ĐỢT 1 65% Sau 5 – 7 ngày kể từ ngày đặt cọc, ký Hợp đồng mua bán với Chủ đầu tư – Công ty Bảo Sơn
3 ĐỢT 2 30% Khi nhận bàn giao căn hộ
5 Đợt 4 5% Sau khi có Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở
TỔNG CỘNG 100%

 

Phương thức thanh toán 3: Thanh toán 95% chiết khấu 5% 

STT ĐỢT THANH TOÁN TỶ LỆ THANH TOÁN THỜI GIAN THANH TOÁN
1 ĐẶT CỌC 50.000.000đ Ngay khi đồng ý mua
2 ĐỢT 1 95% Sau 5 – 7 ngày kể từ ngày đặt cọc, ký Hợp đồng mua bán với Chủ đầu tư – Công ty Bảo Sơn
3 Đợt 2 5% Sau khi có Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở
TỔNG CỘNG 100%