Mặt bằng căn hộ Homyland 2

mat bang can ho khoi A homyland 2

mặt bằng Block A

MB can ho dien hinh KHOI B homyland 2

mặt bằng căn hộ Block B