Chính sách khuyến mại Homyland 2

Chính sách quà tặng đặc biệt dành riêng cho khách hàng dự án căn hộ Homyland 2 áp dụng 01/04/2014 đến 29/04/2014
+ 2 chỉ vàng đối với căn dười 1,5 tỷ;
+ 3 chỉ vàng đối với căn từ 1,5 tỷ – dưới 2 tỷ;
+ 4 chỉ vàng đối với căn từ 2 tỷ trở lên

homyland 2