Author - WordPressVN

Bất động sản giá rẻ có thể phục hồi cuối năm 2013

Tại hội thảo ý nghĩa và tính thực tiễn của Nghị quyết 02 trong việc giải phóng hàng tồn bất động sản, Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa phân tích, tính đến tháng 5/2013, các chính sách liên quan đến thị trường bất động sản đang đi đúng hướng. Những giải pháp hỗ trợ lãi suất, thuế và gói tài khóa 30.000 tỷ đồng sẽ dần phát huy tác dụng trong 6 tháng cuối năm. (more…)

Read more...